Tidens tecken

Tidens tecken - Södertälje den 26 oktober 2008


Ett av de ämnen som det står mest om i NT
"varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen." (Apg 1:11)


För att förstå NT - Man levde i väntan på Jesu snara ankomst

Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer skall inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. (1 thess.4:15-18)


Hur länge ska vi vänta?

Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. (Apg 3:20-21)


Scenen är förberedd

Jesu ord i Matt 24
Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. (Matt 24:32-36)


Förskingring - återförening
Profetia om global förskingring för judafolket - 5 Mos 28:64-68
Profetia om återkomst till det utlovade landet - 5 Mos 30:3-5

Lyft blicken och se dig omkring! Alla samlas och kommer till dig.
Dina söner kommer från fjärran, dina döttrar bär man i famnen....
Vad är det som kommer flygande som moln, som duvor till ett duvslag?
Det är kustländernas fartyg som samlas med Tarshish-skepp i täten
för att hämta dina söner från fjärran land
 (Jes 60:4+8-9)

1948 bildades åter staten Israel. I den första generation där det var möjligt att återvända luftvägen.

Ett nytt globalt handelssystem
Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666. (Apg 13:16-18)


Först i vår tid är det tekniskt möjligt med ett globalt handelssystem som inte bygger på pengar utan på en sifferkombination.

Krigsmaskiner
De hade bröstpansar som av järn, och dånet från deras vingar var som dånet från många hästar och vagnar som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten ligger deras makt att skada människorna (Upp 9:9-10)
Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: de hade eldröda och blåsvarta och svavelgula harnesk, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras munnar kom eld och rök och svavel
. (Upp 9:17)


Bildspråket hade förmodligen ingen täckning där och då, men här och nu är det som en normal nyhetssändning

Vad ska vi göra?
När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. (Luk 21:28)

När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst

(2 Petr 3:11-12)

Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. (Ef 5:27)
En ledare efter Guds hjärta


Glad sommar och semesterBORTOM STRESSEN. Nu när semestern nalkas vill förmodligen åtskilliga av oss få tid att bara finnas till och slippa vardagskraven. Eller kanske fullt ut ägna sig åt favoritintresset. Läs mer om fredade zoner, de stunder och platser som är våra egna i Svenska Dagbladet>>
(Läst i pressen 2008-06-19)


Lämnad kvar (Left behind)

Lämnad kvar (Left behind)
Jerry B. Jenkins och Tim LaHaye har gjort en enorm succé med "Left Behind"-serien som behandlar dramat om vedermödan och övriga händelser  efter Jesu återkomst. Serien har sålt i mer än 65 miljoner exemplar.
Den norska dagstidningen "Vårt Land" ger en analys av den teologiska tolkningsmodell som ligger till grund för "Left-Behind"-serien.

För den som inte är rädd för att försöka läsa norska finns artikeln här>>

www.rupeba.se


Hedersdoktorn i teologi talade

Jag kan inte dölja min vrede när jag skriver det här. Men om jag inte avslöjade en sådan känsla vore jag inte trovärdig. Teologerna vid Lunds Universitet har gjort komikern och teatermannen Jonas Gardell till hedersdoktor i teologi! Jag såg och hörde hans föreläsning som sändes i Sveriges Television.

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän. Läs artikeln>>

www.rupeba.se


Läkare och barnmorskor vill se sundare sexvanor

Uppmaning till färre sexualpartners krävs för att minska spridningen av hiv och könssjukdomar. Det skriver tolv läkare och barnmorskor på DN debatt och menar samtidigt att det finns en övertro på kondomanvändning.

Läs i Världen idag>>
Läs i Dagens Nyheter>>

www.rupeba.se


Skytte beskiver Agardh som en tvillingsjäl

I en kolumn i Svenska Dagbladet skriver Göran Skytte om Ingela Agardh, efter hennes bortgång i veckan. Han beskriver henne som en tvillingsjäl. Båda kända, båda kom till tro i vuxen ålder och båda har de senaste åren ägnat mycket tid till att åka land och rike runt för att berätta om sin nyfunna tro.

Läst i Crossnet>>
Läs hela artikeln i SvD>>

www.rupeba.se

Runstenar och DNA

I en artikel i Världen i dag den 13 juni 2008 kan man läsa om Lennart Möller som är professor i miljömedicin vid Karolinska institutet. Han studerar celler och gener och säger att "DNA-språket kräver en avsändare".

Professor Möller gör en jämförelse med runstenar och säger bl.a. om runstenarna:

"- Språket är enkelt och bokstäverna är spretiga. Det är inte särskilt många bokstäver heller. Man skulle kunna säga att runstenen har tillkommit av en slump. Den är ju väldigt oregelbunden i sin form och språket ser man inte ens, om det inte är skrivet med färg, säger Möller och konstaterar att man därför inte hittar många runstenar.
Han menar att man skulle kunna argumentera, även om han erkänner att det är befängt, att runskriften liknar något som kan ha orsakats av erosion eller under istiden då stenar skrapades mot varandra.
- Men alla är överens om att det är någon person som har huggit in den här texten. Ingen ifrågasätter det. Skälet är att texten förmedlar något. Det är en logisk följd av bokstäver som bildar ord och ett budskap.

Men för att vara rent veten­skaplig handlar det däremot om en trosföreställning som försanthållandet bygger på, förklarar Möller.
- Ingen har ju sett någon rista på stenen. Därför är det en hypotes eller ett antagande som dock är väl underbyggt."

Sedan fortsätter professor Möller med att jämföra med de mänskliga cellerna:

"Enligt professor Lennart Möller går det att använda samma tolkningsmetod när det gäller människokroppen.
- I varje cell i kroppen finns det ungefär 1,7 meter av ett språk som vi kallar DNA. Det är ett oerhört komplext språk som tusentals forskare i världen forskar på. Sedan har vi fem gånger tio upphöjt till 13 celler i kroppen. I runda slängar motsvarar det jorden till månen och tillbaka i varje kropp, säger han och konstaterar att hela kroppens program ligger i DNA:t.
Då det råder en konsensus om komplexiteten hos DNA:t och att det redan definieras som ett språk, menar Möller att följdfrågan kommer naturligt och återkopplar till runstenarna.
- Var kommer detta språk ifrån? Vem eller vad, smartare än jag, har skrivit det här språket? undrar Möller."

rupeba.se 2008-06-16


Stor undersökning: unga svenskar tror inte på Gud

Stor undersökning: unga svenskar tror inte på Gud
Extremt få 80-talister i Sverige tror på Gud och religionen spelar mycket liten roll i deras liv, enligt en undersökning om ungdomars värderingar. Däremot tycker de att familjen och kompisarna ger mer mening än vad pengar gör. - Det är det lilla kollektivet som är viktigt, alltså vänner och familj, säger Anna Kiefer på Kairos Future, som gjort undersökningen.

Läs mer i Dagen>>   
(www.rupeba.se  2008-06-12)


"Kristna drabbas värst av förföljelse"

- Antalet kristna som förföljs för sin tro ökar. Vi måste ständigt vara vaksamma.
Det säger David Coffey, högste ledare för 100 miljoner baptister, på tillfälligt Sverigebesök.

Läs mer i Kyrkans tidning>> 
(www.rupeba.se 2008-06-12)

IOGT-NTO tappar viktiga medarbetare

IOGT-NTO tappar viktiga medarbetare
Både förbundsjuristen och den ansvarige för medlemsvärvning i kyrkorna lämnar IOGT-NTO. Enligt uppgifter till Världen idag är det behandlingen av Åke Green som gör att de väljer att lämna nykterhetsförbundet.

Både förbundsjuristen och den ansvarige för medlemsvärvning i kyrkorna lämnar nu IOGT-NTO. Foto: Samuel Björk
Både förbundsjuristen och den ansvarige för medlemsvärvning i kyrkorna lämnar nu IOGT-NTO. Foto: Samuel Björk

Läs artikeln i Världen i dag>> 2008-06-11

IOGT-NTO inte välkomna på sommarens
stora kristna konferenser
Läs mer i Världen i dag>>

Kyrkornas kontakt lämnar IOGT-NTO
Läs mer i Dagen>>  2008-06-11

Peters kommentar:
Det finns arlternativ för dig som vill ställa dig solidarisk med nyktersarbetet:

  • Frälsningssoldater avger nykterhetslöfte
  • Blå Bandet är en nykterhetsorganisation på kristen grund


(www.rupeba.se 2008-06-11)


RSS 2.0